ASS Signalen 4-6 jaar

Voor de leeftijdsgroep 4–6 jaar bestaat de signalenlijst van Dietz & Berckelaer (2013), zie onder. In deze lijst staan signalen die mogelijk kunnen wijzen op autisme bij kinderen van 4-6 jaar. De signalen zijn ondergebracht in vier ontwikkelingsgebieden: sociale interactie, communicatie, stereotypieën en prikkelverwerking.

Sociale interactie
* heeft moeite met het maken van oogcontact;
* vindt het lastig om vriendschappen met leeftijdsgenootjes aan te gaan en te onderhouden;
* heeft geen oog voor de gevoelens van anderen.
Communicatie
* vindt het lastig om over-en-weer gesprekken te onderhouden (ook over andere onderwerpen dan puur zijn/haar eigen interesses);
* heeft moeite met het gebruiken en begrijpen van humor;
* heeft geen begrip van spreekwoorden en gezegdes;
* ondersteunt communicatie weinig door gebaren;
* heeft bijzonderheden op het gebied van taal: Neemt dingen vaak letterlijk (bijvoorbeeld: “pak je jas” en het kind pakt de jas zonder deze aan te doen);
* ouwelijk taalgebruik boekentaal;
* echolalie (papegaaien)/ standaardzinnetjes;
* praat over zichzelf in de derde persoon.
Stereotypieën
* heeft beperkte interessegebieden (bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd in dino’s of computers);
* kan niet fantasievol spelen;
* verliest zich niet in fantasiespel;
* houdt zich vast aan rituelen (doet dingen steeds in dezelfde volgorde);
* houdt zich sterk vast aan regels;
* kan moeilijk omgaan met veranderingen.
Prikkelverwerking
Er is sprake van een opmerkelijke prikkelverwerking: hij/zij is opvallend over- of juist ondergevoelig voor bepaalde prikkels. Bijvoorbeeld ruikt aan alles, blijft in het tasten/bevoelen hangen, is zeer geïnteresseerd in lichtflitsen, bedekt steeds zijn oren bij harde geluiden.
Maakt over het geheel genomen geen leeftijdsadequate indruk

Als je drie of meer kenmerken herkent (en niet uitsluitend binnen één gebied) is het aan te raden om verdere stappen te ondernemen.

LET OP: ook als je minder dan drie van bovenstaande signalen van toepassing vindt op je kind, maar je maakt je toch zorgen, is het goed om die zorgen nader te verkennen en bijvoorbeeld te bespreken met een professional.