Autisme testen

Er bestaat geen test die met zekerheid kan zeggen dat jijzelf, je partner of je kind autisme heeft. Je kan wel testen of je vermoeden klopt zodat je er daarna verder mee aan de slag kunt gaan.

Voor kinderen tot 4 jaar kan je de screeningslijst CoSoS (Communicatie en Sociale ontwikkeling Signalen) invullen.

Start Vragenlijst CoSoS >

Een score van 3 of meer afwijkende (nee) scores betekent dat waarschijnlijk sprake is van een verhoogd risico. Ook dit wil niet perse zeggen dat je kind ASS heeft, maar wel dat het zinvol is verder onderzoek te doen om te achterhalen waarom je kindje zich anders ontwikkelt.

LET OP: als je geen van de signalen van toepassing vindt op je kind, maar je maakt je toch zorgen, ook dan is het goed om die zorgen nader te verkennen door het invullen van de CoSoS. Bijvoorbeeld omdat je kind:

  • moeilijk te troosten is;
  • slaapproblemen heeft;
  • slecht eet;
  • anderen bijt of slaat zonder duidelijke reden;
  • voortdurend aan jou is vastgeklampt;
  • erg angstig is voor nieuwe situaties.

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar is er de signalenlijst van Dietz & Berckelaer (2013), dit is geen test die je kan invullen. In deze lijst staan signalen die mogelijk kunnen wijzen op autisme. De signalen zijn ondergebracht in vier ontwikkelingsgebieden: sociale interactie, communicatie, stereotypieën en prikkelverwerking.

Kijk hier voor de signalenlijst voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Op PAS Nederland vind je 2 testen voor volwassenen om te kijken of je meer dan gemiddeld aantal autismekenmerken hebt.
Let op: deze testen geven slechts een indicatie, geen diagnose!

Klik hier voor autisme zelftesten.