VTO

VTO staat voor Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Vroeghulp staat voor het zo vroeg mogelijk inschakelen, coördineren en afstemmen van de gewenste hulp.

Jonge kinderen ontwikkelen zich soms anders dan je had verwacht op bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. Dit hoeft niet te betekenen dat een kind een ernstig ontwikkelingsprobleem heeft, maar soms maak je je gewoon zorgen. Juist omdat je niet weet wat er precies aan de hand is. Wacht alsjeblieft niet en laat je kind onderzoeken!

VTO- Vroeghulp is een laagdrempelige voorziening.
Ouders kunnen direct zelf contact opnemen. Via de website van Integrale Vroeghulp kun je kijken bij welk team je bij jou in de buurt terecht kunt.

Aan ondersteuning door Integrale Vroeghulp of het expertiseteam jonge kind zijn in principe voor jou geen kosten verbonden. Afhankelijk van de regio heb je een beschikking nodig van het wijkteam of de jeugdarts. Het consultatiebureau kan je naar hen doorverwijzen.


Hoe wij het hebben ervaren:

Onze trajectbegeleider van VTO is een aantal keer bij ons thuis geweest om Mason te observeren en filmen. Filmen hoe hij speelt, hoe hij reageert, hoe hij loopt en meer. Deze beelden bespreken ze dan in een team met deskundigen (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, GZ-psycholoog, trajectbegeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut en coördinator). Daarnaast is er een verslag gemaakt van onze voorgeschiedenis (9 A4’tjes!) en hebben we meerdere vragenlijsten ingevuld. Hierna kregen wij de diagnose, adviezen en hulp om de adviezen te kunnen realiseren.