Verschillende soorten autisme

De DSM IV, kende nog verschillende subtypen van autisme, zoals de autistische stoornis (ook wel ‘klassiek autisme’ of ‘syndroom van Kanner’ genoemd), het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

De DSM-5, de meest recente versie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen uit 2013, spreekt nog maar van één autisme-diagnose: de ‘autismespectrumstoornis (ASS)’

De criteria hiervoor zijn onder andere:

  • problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie
  • beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten
  • over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Mensen die deze diagnoses in het verleden kregen kunnen die wel gewoon blijven gebruiken.

Bron: NVA – Nederlandse Vereniging van Autisme