Mason diagnose: algehele ontwikkelingsachterstand

Onze trajectbegeleider van VTO-Vroeghulp (VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen) is een aantal keer bij ons geweest om Mason te observeren en filmen. Filmen hoe hij speelt, hoe hij reageert, hoe hij loopt en meer. Deze beelden bespreken ze dan in een team met deskundigen (kinderfysio, logopedist, jeugdpsycholoog etc). Daarnaast is er een verslag gemaakt van onze voorgeschiedenis (9 A4’tjes!) en hebben we meerdere vragenlijsten ingevuld.

Omdat Mees al bijna 3,5 jaar was, heb ik heel erg zitten pushen om er niet onnodig extra tijd overheen te laten gaan. Al met al heeft dit traject dus maar anderhalve maand (oktober/november 2018) geduurd, voordat er een diagnose was. Niet wat wij dachten, autisme. We kregen te horen dat hij een algehele ontwikkelingsachterstand heeft.

Je emoties gaan alle kanten op als je kind een diagnose krijgt

Je schrikt, maar bent ook blij. “Pff gelukkig is hij niet autistisch” en nog naïever “als we die achterstand inlopen is er dus niets aan de hand”. Helaas zo werkt dat niet. De term ontwikkelingsachterstand is (een beetje) misleidend. Het suggereert dat kinderen die zich trager ontwikkelen, maar door zich langer door te ontwikkelingen uiteindelijk hetzelfde niveau kunnen behalen als kinderen zonder ontwikkelingsachterstand. Dat is niet zo. In bepaalde periodes van het leven kunnen bepaalde vaardigheden het beste en snelste worden aangeleerd. Wanneer dit niet gebeurd, dan kunnen deze vaardigheden nog wel op een ander moment worden aangeleerd, maar dit gaat nooit meer zo goed als tijdens deze speciale kritieke periode. De meeste kinderen met een ontwikkelingsachterstand zullen altijd een blijvende beperking blijven houden.

We kregen als advies van VTO:

 • Plaatsing dagbehandeling MKD voor intensieve ontwikkelingsstimulering, ontwikkelingsonderzoek en ouderbegeleiding
 • Onderzoek en behandeling door kinderfysiotherapeut
 • Onderzoek en behandeling door logopedist
 • Verwijzing voor KNO arts om gehoorproblematiek uit te sluiten
 • Verwijzing voor kinderarts – uitsluiten van eventueel neurologische problematiek en genetische problematiek

Hij is januari 2019 begonnen op het MKD, het is nu april 2020.
Dit is wat wij nu weten:

Spraak/taal ontwikkeling loopt flink achter. Hij zegt korte zinnetjes, maar meestal niet in goed Nederlands en hij spreekt de woorden niet goed uit, maakt er een soepje van. Of hij praat Engels. Eigenlijk praat hij zo’n 85 tot 90% Engels. Leuk feitje: Mason kan heel goed (Engelse!) scene’s uit Ryan’s world naspelen. Op een of andere manier blijft dat wel hangen. Maar verder vind hij taal lastig en helpen picto’s en ondersteunende gebaren hem.

Motorisch loopt hij wel achter, maar ik heb het idee dat hij daar het laatste half jaar wel in gegroeid is. Nog steeds niet op het niveau van een bijna 5 jarige, maar het gaat de goeie kant op. Hij valt niet zo vaak meer, durft wat meer te klimmen, komt van de grond als hij springt.

Op sociaal/emotioneel vlak loopt hij ook een flink stuk achter. Dit komt (ook) door zijn autisme. Op dat moment wisten we nog niet dat hij ook autistisch was en werd er gezegd dat je hem toch echt wel als een 1,5 jaar/2 jaar jonger kind moet zien.

Om achter zijn cognitieve ontwikkeling te komen is er door de kinderpsycholoog op het MKD een IQ test gedaan. Wij dachten dat hij niet heel hoog zou scoren en waarschijnlijk een verstandelijke beperking zou hebben. Maar hij verraste ons en scoorde 86, op de kalenderleeftijd dat hij is (op dat moment 4). Tussen de 90 en 110 is normaal. Hij zat dus net onder het gemiddelde, maar heeft meerdere opdrachten verpest of niet afgemaakt omdat hij niet meer mee wilde werken. Als hij dit wel had gedaan, had hij dus in het gemiddelde kunnen scoren. Dat zou kunnen betekenen dat hij op dit vlak niet of amper achterloopt. Maar het kan nog alle kanten op. Zover ik begreep gaan ze dit jaarlijks testen.

Mason heeft geen verstandelijke beperking

Mason is nog niet zindelijk. Maar heeft wel een keer op het potje geplast, een keer thuis op de wc geplast en op zijn 1e schooldag op school op de wc geplast. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voor hij zindelijk is. Gelukkig krijgen we vanaf zijn 5e verjaardag zijn luiers vergoed. Voor meer info, klik hier!


Omdat hij nu op De Blauwe Zon zit is er een nieuw plan voor Mason gemaakt, dit is voor de periode van april tm juni 2020:

 • De ontwikkeling van Mason in kaart brengen
 • De cognitieve vaardigheden worden in kaart gebracht
 • De sensorische informatieverwerking wordt in kaart gebracht
  (Hier heb ik een Sensory Profile voor ingevuld. Maar hij zal ook geobserveerd worden op school)
 • Er komt zicht op de sociale vaardigheden van Mason
  (Ik heb de Vineland vragenlijst ingevuld om de adaptieve vaardigheden in kaart te brengen. Er zal ook nog een ESSEON ingevuld worden om zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.)
 • Mason zijn communicatieve vaardigheden worden gestimuleerd
 • Mason zelfstandig overgangen laten maken met behulp van pictolat
 • Mason laten spelen met hetzelfde speelgoed naast een ander kind
 • Mason leren grenzen aan te geven naar andere kinderen
 • Mason eenvoudige instructies laten opvolgen in groepssetting

Voor meer algemene informatie over een ontwikkelingsachterstand verwijs ik je door naar de site van Kinderneurologie.